BLOG juridic

Legislație, practică judiciară, informații utile, opinii…

Constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractele încheiate cu consumatorii. Nulitate relativă sau nulitate absolută? Decizie ICCJ

  Consecinţa constatării caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit este echivalentă cu constatarea nulităţii absolute a acestora, nefiind aplicabilă sancţiunea existentă în cazul nulităţii relative, şi anume anularea clauzei respective. Prin urmare,...

read more

Contract de împrumut. Stipulație privind transferul unui imobil în situația nerambursării la scadență a sumei împrumutate. Nulitatea absolută a clauzei penale

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat prin Decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014 ca stipularea în contractul de împrumut a clauzei privind transmiterea către creditor a proprietăţii unui imobil de către debitor, în cazul neachitării la scadenţă a sumei...

read more